Uitdagingen in de uitgeverijbranche – Revolutie!

kranten3Consumenten besteden hun steeds schaarser wordende vrije tijd steeds meer online. Content is meer en meer gratis beschikbaar en ook het aanbod aan content neemt toe of wordt door henzelf gemaakt. Niets nieuws, de uitgeverijbranche staat al een aantal jaren onder druk. De branche heeft meebewogen met de trends, nieuwe initiatieven ontplooid, maar er lijkt iets revolutionairders nodig om de uitgevers te redden.

De concurrentie voor uitgevers komt uit allerlei hoeken, het klassieke Portermodel blijkt hier goed toe te passen.

Bedreiging van toetreders
Content is meer en meer vrij beschikbaar en ook het aanbod aan content neemt toe. Een grote bedreiging voor uitgevers die lang het alleenrecht hadden op publiceren en daar het geld mee verdienden. Consumenten, maar ook bedrijven, publiceren steeds meer. Blogs, artikelen, nieuwsbrieven, eigen magazines… De scheidslijn tussen redactie en commercie vervaagt en het aanbod versnippert enorm.

Bedreiging van substituten
Consumenten besteden hun steeds schaarser wordende vrije tijd steeds meer online.
Dit gaat ten koste van de offline vrijetijdsconsumptie, uren die voorheen besteed werden aan boeken, tijdschriften en kranten. Ze raken ook steeds meer gewend aan korte en vluchtige mediaconsumptie, tijd om uitgebreid geprinte media te lezen wordt vervangen door koppensnellen in je RSS-reader en 1-minuutjournaals op tv.
Lees verder

Advertenties